[Ebook] CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 2

BKNET chia sẻ miễn phí (free) file Ebook CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1 để các bạn tham khảo và ôn luyện nha.

CCNA – Cisco Certified Network Associate (200-301): là môn thi 120 phút kiểm tra kiến thức về nguyên tắc cơ bản về mạng, truy cập mạng, kết nối IP, dịch vụ IP, nguyên tắc cơ bản về bảo mật, tự động hóa và khả năng lập trình

Download Ebook CCNA 200-301

CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 2

Contents at a Glance

Part I IP Access Control Lists

 • Chapter 1 Introduction to TCP/IP Transport and Applications
 • Chapter 2 Basic IPv4 Access Control Lists
 • Chapter 3 Advanced IPv4 Access Control Lists
 • Part I Review

Part II Security Services

 • Chapter 4 Security Architectures
 • Chapter 5 Securing Network Devices
 • Chapter 6 Implementing Switch Port Security
 • Chapter 7 Implementing DHCP
 • Chapter 8 DHCP Snooping and ARP Inspection
 • Part II Review

Part III IP Services

 • Chapter 9 Device Management Protocols
 • Chapter 10 Network Address Translation
 • Chapter 11 Quality of Service (QoS)
 • Chapter 12 Miscellaneous IP Services
 • Part III Review

Part IV Network Architecture

 • Chapter 13 LAN Architecture
 • Chapter 14 WAN Architecture
 • Chapter 15 Cloud Architecture
 • Part IV Review

Part V Network Automation

 • Chapter 16 Introduction to Controller-Based Networking
 • Chapter 17 Cisco Software-Defined Access (SDA)
 • Chapter 18 Understanding REST and JSON
 • Chapter 19 Understanding Ansible, Puppet, and Chef
 • Part V Review

Part VI Final Review

 • Chapter 20 Final Review

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.5 / 5. Số phiếu bầu: 4

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?