[Ebook] CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1

ĐÀO TẠO MẠNG chia sẻ miễn phí (free) file Ebook CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1 để các bạn tham khảo và ôn luyện nha.

CCNA: Cisco Certified Network Associate (200-301) là môn thi 120 phút kiểm tra kiến thức về nguyên tắc cơ bản về mạng, truy cập mạng, kết nối IP, dịch vụ IP, nguyên tắc cơ bản về bảo mật, tự động hóa và khả năng lập trình

ebook ccna 200 301 official cert guide volume 1

Contents at a Glance

Part I Introduction to Networking 11

 • Chapter 1 Introduction to TCP/IP Networking 12
 • Chapter 2 Fundamentals of Ethernet LANs 32
 • Chapter 3 Fundamentals of WANs and IP Routing 58
 • Part I Review 80

Part II Implementing Ethernet LANs 83

 • Chapter 4 Using the Command-Line Interface 84
 • Chapter 5 Analyzing Ethernet LAN Switching 106
 • Chapter 6 Configuring Basic Switch Management 126
 • Chapter 7 Configuring and Verifying Switch Interfaces 150
 • Part II Review 172

Part III Implementing VLANs and STP 175

 • Chapter 8 Implementing Ethernet Virtual LANs 176
 • Chapter 9 Spanning Tree Protocol Concepts 210
 • Chapter 10 RSTP and EtherChannel Configuration 238
 • Part III Review 260

Part IV IPv4 Addressing 263

 • Chapter 11 Perspectives on IPv4 Subnetting 264
 • Chapter 12 Analyzing Classful IPv4 Networks 288
 • Chapter 13 Analyzing Subnet Masks 302
 • Chapter 14 Analyzing Existing Subnets 320
 • Part IV Review 344

Part V IPv4 Routing 347

 • Chapter 15 Operating Cisco Routers 348
 • Chapter 16 Configuring IPv4 Addresses and Static Routes 366
 • Chapter 17 IP Routing in the LAN 392
 • Chapter 18 Troubleshooting IPv4 Routing 418
 • Part V Review 436

Part VI OSPF 439

 • Chapter 19 Understanding OSPF Concepts 440
 • Chapter 20 Implementing OSPF 468
 • Chapter 21 OSPF Network Types and Neighbors 498

Part VI Review 518

Part VII IP Version 6 521

 • Chapter 22 Fundamentals of IP Version 6 522
 • Chapter 23 IPv6 Addressing and Subnetting 540
 • Chapter 24 Implementing IPv6 Addressing on Routers 554
 • Chapter 25 Implementing IPv6 Routing 580
 • Part VII Review 606

Part VIII Wireless LANs 609

 • Chapter 26 Fundamentals of Wireless Networks 610
 • Chapter 27 Analyzing Cisco Wireless Architectures 632
 • Chapter 28 Securing Wireless Networks 650
 • Chapter 29 Building a Wireless LAN 666
 • Part VIII Review 688

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 3.6 / 5. Số phiếu bầu: 8

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?