khoa hoc
Đăng ký học Zalo: 0974.240.191
 
 
Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux.
Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 1&2 (LPIC 101, LPIC 102, LPIC 201, LPIC 202 ), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của HĐH: Từ việc cài đặt cấu hình hệ thống, sử dụng cơ bản đến việc tinh chỉnh các dịch vụ, quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, …cũng nằm trong nội dung của chương trình.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được tất cả các kiến thức và kỹ năng yêu cầu của chứng chỉ LPI Level 1 và LPI Level 2, bao gồm:

 • Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở từ quy mô nhỏ đến lớn.
 • Vận hành tốt hệ thống: cài đặt,  cấu hình, quản trị, xử lý sự cố, …
 • Vận hành hệ thống Linux trong môi trường mạng : cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình các thiết bị, …
 • Kỹ năng chuyên sâu liên quan đến Internet:  kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, Squid, Web, Firewall …
 • Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở.

1. Làm quen linux

 • Giới thiệu
 • Căn bản về Linux
 • Quản trị Phần cứng trên Linux.
 • Cài đặt hệ thống Linux
 • Thao tác với dòng lệnh (command line)
 • Thao tác cơ bản trên tập tin và thư mục
 • Sử dùng chương trình soạn thảo-vi
 • Giao diện đồ họa của Linux
 • Cài đặt ứng dụng vào Linux từ Source code
 • Cài đặt ứng dụng vào Linux từ gói RPM
 • Thao tác tìm kiếm tập tin và thư mục
 • Sử dụng Regular Expression trong xử lý văn bản
 • Quản lý mount và quota trên Linux
 • Quản lý tập tin và thư mục
 • Quản lý tiến trình (proccess)

2. Quản trị Linux

 • Sử dụng hiệu quả tài liệu Linux.
 • Quản trị người dùng
 • Viết và sử dụng Shell scripts
 • Tìm hiểu quá trình khởi động, runlevels và cài đặt dịch vụ
 • Tìm hiểu và biên dịch Kernel
 • Quản trị Syslog và tạo tác vụ chạy tự động
 • Quản lý Sao lưu/phục hồi và giờ hệ thống (NTP)
 • Quản trị in ấn
 • Cơ bản về mạng trên Linux
 • Các dịch vụ mạng, phần 1 (Inet, DNS, Sendmail)
 • Các dịch vụ Mạng, phần 2 (Apache, OpenSSH)
 • Chia sẻ dữ liệu với Samba và NFS
 • Quản trị bảo mật

3. Tinh chỉnh hệ thống

 • Nhân linuxl
 • Quản lý phần cứng
 • Khởi động hệ thống Linux
 • Hệ thống File Linux
 • RAID và LVM
 • Dịch vụ và chia sẻ file – NFS
 • Dịch vụ và chia sẻ file – Samba
 • Khôi phục hệ thống Linux
 • Regular Expression
 • Ngôn ngữ Perl cơ bản
 • Tự động ghi thông tin hệ thống
 • Tìm và sửa lỗi

4. Tích hợp hệ thống

 • Cấu hình mạng
 • Tìm và sửa lỗi mạng
 • DNS
 • Dịch vụ Mail
 • Dịch vụ web Web
 • HTTPD
 • Proxy Server
 • Quản lý người dùng mạng
 • DHCP
 • NIS
 • LDAP
 • PAM Authentication
 • Bảo mật hệ thống
 • Configuring arouter
 • Iptables
 • Securing FTP servers
 • Secure shell (OpenSSH)
 • TCP_wrappers

Khóa học liên quan