[Download] PDQ Deploy Enterprise – Giải pháp cài đặt phần mềm từ xa qua mạng

PDQ Deploy Enterprise là gì?

PDQ Deploy Enterprise là một công cụ triển khai phần mềm được sử dụng để cập nhật PC Windows mà không cần rời khỏi ghế của bạn hoặc làm phiền người dùng cuối.

Âm thầm triển khai hầu hết mọi bản vá hoặc ứng dụng Windows (.exe, .msi) cho nhiều PC Windows đồng thời. Các triển khai có thể cài đặt, gỡ cài đặt, thực thi tập lệnh, khởi động lại, sao chép tệp, ngủ, gửi tin nhắn, v.v. Hướng dẫn và tệp được gửi đến máy tính đích, được thực thi, giám sát và báo cáo.

PDQ Deploy Enterprise

Các tính năng của PDQ Deploy

  • Gửi thông báo qua email
  • Chạy các tập lệnh phổ biến như .vbs, .reg, .bat và .ps1
  • Chạy các tập lệnh và lệnh (PowerShell, VB, .bat) từ xa
  • Quyền truy cập nhiều người quản lý với cơ sở dữ liệu được chia sẻ
  • Nó có một thư viện hơn 175 chương trình sẵn sàng để mở rộng dễ dàng
  • Cập nhật và thử nghiệm các phiên bản mới của phần mềm và cung cấp nó càng sớm càng tốt
  • Tạo thiết lập nhiều bước tùy chỉnh (.exe, .msi, .bat, .ps1, .vbs, .cmd, .reg, .msu)

Download PDQ Deploy Enterprise

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.8 / 5. Số phiếu bầu: 11

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?