Khóa học quản trị mạng doanh nghiệp BKNS là khóa học cung cấp kiến thức toàn diện nhất để trở thành một chuyên gia Quản trị mạng Doanh nghiệp.

Khóa học BKNS2020  được thiết kế gộp sẵn các kiến thức thực tiến nhất của nhiều khóa học, giúp học viên có sẵn tư duy tổng quát, giải pháp hoàn chỉnh cho toàn bộ hệ thống mạng của hầu hết các Doanh nghiệp thông thường.

Ngoài kiến thức chuyên môn, khóa học giúp học viên rèn luyện các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp (VD như phương pháp làm việc theo kế hoạch, hoạch định và thiết kế trước khi triển khai, lập tài liệu…) giúp học viên thành đạt trong môi trường nhiều cạnh tranh và biến động.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Mạng cơ bản (20h)
 • Giới thiệu về mô hình hoạt động TCP/IP
 • Chia địa chỉ IP – VLSM
 • Cấu hình Router – Switch cơ bản
 • Cấu hình định tuyến: Động và tĩnh
 • Cấu hình VLAN, VTP, STP
 • Cấu hình DHCP Server
 • Cấu hình EthernetChanel, HSRP
Phần 2: Phần cứng máy chủ (3h)
 • Giới thiệu các thành phần của máy chủ
 • Giới thiệu và cấu hình RAID Cứng
Phần 4: Dịch vụ máy chủ Windows Server (60h)
 • Module 1: Giới thiệu HĐH Windows Server
 • Module 2: Cài đặt và cấu hình Windows Server
 • Module 3: Triển khai Domain Controller trên Windows Server
 • Module 3: Triển khai nhiều Domain Controller chạy song song
 • Module 4: Tạo và quản lý: OU, Nhóm, tài khoản – Ủy quyền
 • Module 5: Chia sẻ dữ liệu – Phân quyền
 • Module 6: Triển khai GPO
 • Module 7: Triển khai FSRM
 • Module 8: Triển khai DFS
 • Module 9: Triển khai dịch vụ DNS Server
 • Module 10: Triển khai dịch vụ Web Server
 • Module 11: Triển khai dịch vụ DHCP Server
 • Module 12: Triển khai dịch vụ VPN Server
 • Module 13: Triển khai Hyper-V
 • Module 14: Sao lưu và phục hồi
Phần 5: Dịch vụ máy chủ Linux (20h)
 • Module 1: Giới thiệu HĐH mã nguồn mở
 • Module 2: Cài đặt HĐH CentOS 7
 • Module 3: Giới thiệu các lệnh cơ bản trong Linux
 • Module 4: Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS Server
 • Module 5: Cài đặt và cấu hình Web Server
 • Module 6: Cài đặt và cấu hình DHCP Server
 • Module 6: Sao lưu và phục hồi
Phần 6: Triển khai bảo mật hệ thống (17h)
 • Module 1: Giới thiệu các dòng Firewall
 • Module 2: Triển khai cài đặt Firewall
 • Module 3: Tạo rule cơ bản
 • Module 4: Public Web, Mail …
 • Module 5: Cấu hình VPN Server
 • Module 6: Sao lưu và phục hồi