[Docker] Phần 2 – Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7

Cài đặt Docker trên CentOS 7 – Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa di động, tự cung cấp, có thể chạy hầu như mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là một công cụ thiết yếu cho các kỹ sư DevOps.

Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7

Trong bài viết này, BKNET sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên CentOS 7 cũng như tìm hiểu một số khái niệm và lệnh cơ bản của Docker.

1. Điều kiện tiên quyết

  • Máy chủ ảo CentOS 7
  • Một tài khoản người dùng có đặc quyền sudo

2. Cài đặt Docker trên CentOS 7

2.1. Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Đầu tiên các bạn cần cập nhật hệ thống vào cài đặt một số gói cần thiết:

yum -y update
yum -y install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

2.2. Bước 2: Thêm Docker Stable Repository

Tiếp theo, chạy lệnh sau sẽ thêm kho lưu trữ Docker vào hệ thống của bạn:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

2.3. Bước 3: Cài đặt Docker trên CentOS 7

Sau khi thêm kho lưu trữ Docker, hãy sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt Docker

yum -y install docker-ce

2.4. Bước 4: Khởi động Docker

Sau khi Docker được cài đặt hoàn tất, hãy chạy các lệnh sau để khởi động Docker:

systemctl start docker
systemctl enable docker

Để kiểm tra xem Docker đã hoạt động hay chưa các bạn sử dụng lệnh sau:

systemctl status docker

3. Cài đặt Docker Compose

Để cài đặt các Docker Compose các bạn sử dụng các lệnh sau:

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose 
ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Để kiểm tra phiên bản Docker Compose dùng lệnh

docker-compose --version

4. Giao diện dòng lệnh

Lệnh Docker CLI có dạng như sau:

docker [option] [subcommand] [arguments]

Để liệt kê tất cả các lệnh sử dụng lệnh sau:

docker

5. Docker Images

Docker image được tạo thành từ một loạt các lớp hệ thống tập tin tạo nên một ứng dụng phần mềm thực thi. Image là một tệp nhị phân bất biến bao gồm ứng dụng và tất cả các thành phần phụ thuộc khác như thư viện, tệp nhị phân và các hướng dẫn cần thiết để chạy ứng dụng.

Bạn có thể hiểu Docker Images như một ảnh chụp nhanh của Docker Container. Hầu hết các Docker Images có sẵn trên Docker Hub. Docker Hub là dịch vụ được sử dụng để lưu giữ Docker Images.

5.1. Tìm kiếm Docker Image

Để tìm kiếm Docker Images trên Docker Hub, hãy sử dụng lệnh như sau.

docker search image-name

Ví dụ: để tìm kiếm CentOS image, bạn dùng lệnh như sau:

docker search centos

Như bạn có thể thấy, bảng kết quả tìm kiếm có năm cột, NAMEDESCRIPTIONSTARSOFFICIAL và AUTOMATED.

Hầu hết các Docker Image trên Docker Hub được gắn tag với số phiên bản. Khi không có tag nào được chỉ định, Docker sẽ tải phiên bản mới nhất của Image.

5.2. Tải Docker Image

Ví dụ: để tải xuống bản chính thức mới nhất của Image CentOS 8, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

docker image pull centos

Tùy thuộc vào tốc độ Internet của bạn, quá trình tải xuống có thể mất vài giây hoặc vài phút. Khi không chỉ định tag, Docker sẽ tải Image CentOS mới nhất, tại thời điểm viết bài viết này là CentOS 8. Nếu bạn muốn tải xuống một bản phát hành CentOS cũ hơn, hãy thêm tag để chỉ định phiên bản

docker image pull centos:7

Để liệt kê tất cả các Image đã tải về sử dụng lệnh sau:

docker image ls

5.3. Xoá Docker image

Nếu vì một số lý do, bạn muốn xóa một Image, bạn có thể làm điều đó với lệnh sau:

docker image rm image-name

Ví dụ để xoá Image centos sử dụng lệnh như sau:

docker image rm centos
  • Lưu ý: Bạn sẽ không thể xoá Image nếu bạn đang chạy Container dựa trên Image đó

6. Docker Containers

Một thể hiện của Image được gọi là Container. Container đại diện cho thời gian chạy cho một ứng dụng, quy trình hoặc dịch vụ.

Bạn có thể hiểu Docker Image là lớp (Class) và Docker container là một thể hiện của một lớp (Class).

Chúng ta có thể bắt đầu, dừng, loại bỏ và quản lý một container.

6.1. Start Docker Container

Lệnh sau sẽ khởi động Container CentOS dựa trên Image centos. Nếu bạn Image centos, Docker sẽ tự động tải xuống Image centos trước khi chạy Container:

docker container run centos

Switch -it cho phép chúng ta tương tác với container thông qua dòng lệnh. Để bắt đầu một loại container tương tác sử dụng lệnh như sau:

docker container run -it centos /bin/bash

6.2. Liệt kê Docker Container

Để liệt kê các container đang hoạt động, sử dụng lệnh như sau:

docker container ls

Để xem cả Container đang hoạt động và không hoạt động, sử dụng lệnh như sau:

docker container ls -a

6.3. Xoá bỏ Docker Container

Để xóa một hoặc nhiều container, sao chép ID container (hoặc ID) và dán chúng sau lệnh docker container rm:

docker container rm c555846f670c

7. Link tham khảo

8. Kết luận

Qua bài viết này BKNET đã hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên CentOS 7 cũng như tìm hiểu một số lệnh sử dụng Docker cơ bản. nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các đang tìm hiểu về Linux và DevOps thì có thể tham khảo: Khóa học Linux – Devops

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 152

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?