Giới thiệu khóa học

LPI Level 1 là chương trình đào tạo quản trị hệ thống Linux cấp độ cơ bản được cung cấp bởi Viện Chuyên gia Linux (LPI) – tổ chức phi lợi nhuận uy tín hàng đầu thế giới về chứng nhận Linux. Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để vận hành và quản lý hiệu quả hệ thống Linux, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong lĩnh vực CNTT.

Đăng ký nhận ưu đãi

Mục tiêu khóa học:

 • Cài đặt và cấu hình hệ thống Linux trên máy tính để bàn hoặc máy chủ
 • Quản lý phần mềm và gói phần mềm trong Linux
 • Tạo và quản lý các tập tin và thư mục trong Linux
 • Viết và chạy các lệnh và tập lệnh shell trong Linux
 • Tạo và quản lý người dùng và nhóm trong Linux
 • Khởi động và quản lý các dịch vụ hệ thống trong Linux
 • Quản lý các kết nối mạng trong Linux
 • Áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản cho hệ thống Linux

Đối tượng tham gia:

 • Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông
 • Kỹ thuật viên mạng máy tính
 • Nhân viên IT đang làm việc với hệ thống Linux

Thời lượng:

 • Thời lượng: 40 giờ
 • Ngày học: Thứ 2, 4, 6/ Thứ 3, 5, 7/ Thứ 7 – CN
 • Thời gian: 18h30 – 21h30
 • Hình thức đào tạo: Online

Giáo trình và tài liệu:

 • Nội dung đào tạo theo giáo trình chính hãng LPI và kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế.

Bằng cấp và chứng nhận:

 • Chứng Chỉ Quốc Tế: Vượt qua kỳ thi quốc tế môn LPIC-1: 101-500 và LPIC-1: 102-500 do LPI tổ chức, học viên sẽ đạt được chứng chỉ quốc tế Linux Professional Institute LPIC-1 do LPI cấp, có giá trị toàn cầu
 • Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

Nội dung khóa học:

Module 1: Kiến trúc hệ thống

• Xác định và cấu hình cài đặt phần cứng
• Khởi động hệ thống
• Thay đổi mức chạy, mục tiêu khởi động và tắt hoặc khởi động lại hệ thống

Module 2: Quản lý gói và cài đặt Linux

• Cài gói RPM
• Sử dụng lệnh dnf (thay thế cho yum)
• Cấu hình Repositories (kho lưu trữ)
• Cài đặt từ source

Module 3: Các lệnh GNU và Unix

• Giới thiệu command line
• Nhóm lệnh quản lý thư mục
• Nhóm lệnh quản lý tập tin
• Định hướng nhập, xuất cơ chế đường ống
• Tạo liên kết trên file
• Nén và giải nén
• Tìm kiếm
• Trình soạn thảo vi
• Thời gian hệ thống
• Các lệnh xử lý chuỗi
• Một số lệnh khác

Module 4: Quản lý Users và Groups

• Xem thông tin người dùng
• Quản trị tài khoản người dùng
• Login/Logout
• Định hình các cấu hình mặc định cho người dùng

Module 5: Cấu hình File permissions

• Khảo sát permissions
• Thay đổi quyền sở hữu tệp và thư mục chown
• Thay đổi group truy cập – chgrp
• Thay đổi quyền truy cập – chmod
• Thay đổi permission với setuid, setgid, và sticky bits
• Access Control List

Module 6: Scheduling & Log Management

• Lập lịch
• Syslog Daemon
• Sử dụng journal

Module 7: Process Management – Performance

• Theo dõi các tiến trình
• Nhận dạng các tiến trình
• Theo dõi performance của hệ thống

Module 8: Shells – Scripting

• Soạn thảo shell script
• Sử dụng biến
• Sử dụng lệnh trong shell
• Các cấu trúc điều khiển

Module 9: Disk Management

• Disk Partitioning trong Linux
• Partition Managers
• Quản lý Quotas
• Logical Volume Management (LVM)

Module 10: System Startup

• Boot Manager với GRUB
• Phục hồi password của user root
• Protect Single User Mode
• Máy không thể khởi động do đặt sai runlevel
• Cập nhật kernel

Module 11: Linux Kernel – Device Manager

• Kernel module
• Compiling kernel
• Device Manager

Module 12: Networking Fundamentals

• Các file cấu hình thông dụng
• Cấu hình IP card mạng
• Lệnh nmcli (network manager command line interface)
• Disable IPv6
• Lệnh route
• Lệnh netstat
• Các lệnh khác
• Tập tin /etc/services
• Quản lý các services khi khởi động
• NIC Teaming

Đăng ký khóa học: