1. Giới thiệu
Khóa học quản trị hệ thống MCSA 2016 đã được đưa vào giảng dạy chính thức tại BKNET vào tháng 5/2017 dựa trên nền tảng hệ điều hành máy chủ Windows Server 2016, hệ điều hành mới nhất của Microsoft cho đến thời điểm hiện nay.
MCSA 2016 là chương trình đào tạo  kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft sau chương trình MCSA 2003, MCITP 2008 và MCSA 2012. Chương trình MCSA 2016 được thiết kế nhằm cung cấp cho Học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý, vận hành cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2016.

2. Đối tượng

 • Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật
 • Các nhà quản trị mạng
 • Quản trị hệ thống
 • Chuyên viên kỹ thuật…

3. Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:
 • Nắm vững kiến thức về mạng căn bản
 • Cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft windows server 2019
 • Cài đặt, cấu hình và duy trì các dịch vụ DNS, DHCP, WINS, RRAS, VPN, RADIUS, NAP… trên Windows Server 2019
 • Cài đặt và quản lý hệ thống Mail server cho doanh nghiệp
 • Quản trị hệ thống Domain Controller cho hệ thống mạng doanh nghiệp: quản trị user, group, OU, Site, …
 • Quản trị tài nguyên tập trung, các server dựa trên Active Directory
 • Có đủ kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ MCSA phiên bản Windows Server 2016 của Microsoft.

4. Nội dung khóa học MCSA

70-740: INSTALLATION, STORAGE, AND COMPUTE WITH WINDOWS SERVER 2016
 • Module 1: Cài đặt, upgrade, and migrate servers
 • Module 2: Cấu hình local storage trong Server 2016
 • Module 3: Thực thi các giải pháp lưu trữ cho doanh nghiệp
 • Module 4: Thực thi Storage Spaces và Data Deduplication
 • Module 5: Cài đặt, cấu hình, quản trị Hyper-V
 • Module 6: Triển khai và quản trị Windows Server và Hyper-V containers
 • Module 7: Nâng cao tính sẵn sàng và khôi phục thảm họa
 • Module 8: Thực thi và quản lý Failover Cluster
 • Module 9: Thực thi failover clustering cho Hyper-V
 • Module 10: Thực thi Network Load Balancing
 • Module 11: Tạo, quản lý, triển khai images
 • Module 12: Quản lý, giám sát, duy trì máy ảo
70-741: NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2016
 • Module 1: Lập kế hoạch thực thi Ipv4
 • Module 2: Thực thi DHCP
 • Module 2: Thực thi DHCP
 • Module 4: Thực thi DNS
 • Module 5: Thực thi và quản lý địa chỉ IP với IPAM
 • Module 6: Remote access trong Windows Server 2016
 • Module 7: Thực thi DirectAccess
 • Module 8: Thực thi VPNs
 • Module 9: Thực thi mạng cho văn phòng chi nhánh
 • Module 10: Cấu hình các tính năng mạng nâng cao
 • Module 11: Thực thi Software Defined Networking
70-742: IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2016
 • Module 1: Cài đặt và cấu hình Domain Controllers
 • Module 2: Quản lý các đối tượng trong AD DS
 • Module 3: Kiến trúc hạ tầng ADDS
 • Module 4: Thực thi và quản lý AD DS sites và đồng bộ hóa
 • Module 5: Thực thi Group Policy
 • Module 6: Quản lý các thiết lập của User với Group Policy
 • Module 7: Bảo mật Active Directory Domain Services
 • Module 8: Triển khai và quản trị AD CS
 • Module 9: Triển khai và quản trị certificates
 • Module 10: Thực thi và quản trị AD FS
 • Module 11: Thực thi và quản trị AD RMS
 • Module 12: Thực thi AD DS synchronization với Microsoft Azure AD
 • Module 13: Giám sát, quản lý, khôi phục sự cố AD D
LỘ TRÌNH CHỨNG CHỈ MCSA 2016