1. Giới thiệu
BKNET là môt trong những trung tâm đi đầu trong lĩnh vực đào tạo quản trị mạng gắn với thực tế. Hầu hết các khóa học về Quản trị mạng tại BKNET đều được thiết kế theo hướng thực hành 100%, và khóa học Linux Server cũng được soạn thảo để đào tạo theo đúng yêu cầu đó, khóa học đạt yêu cầu về ứng dụng phổ biến nhất của Linux tại doanh nghiệp và nền tảng kiến thức của các kỳ thi LPI (Linux Professional Institute)

2. Đối tượng

 • Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật

 • Các nhà quản trị mạng

 • Quản trị hệ thống

 • Chuyên viên kỹ thuật…

3. Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:
 • Xây dựng các Server Linux đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp như: Mail Server, Web Server, Database,…
 • Vận hành hệ thống Linux trong môi trường doanh nghiệp: cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernerl, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình thiết bị.
 • Kỹ năng triển khai các hệ thống Firewall bảo mật dựa trên Linux
 • Bảo trì, xử lý lỗi và đảm bảo ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở
 • Trang bị kiến thức để học viên thi chứng chỉ: LPIC-101, 102, 201, 201

4. Nội dung khóa học

LPI1-2
 • Cài đặt và các thiết lập ban đầu trên Centos: thiết lập ip, time, repositories, update
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ time server ntp
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ cấp phát ip động dhcp server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ phân giải tên miền dns server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ proxy với squid
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ webserver: Tomcat, nginx, apache
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ cơ sở dữ liệu Mysql server, reset pass root mysql server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ chia sẻ file qua web
 • Cấu hình SSL cho web server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ chia sẻ file: samba, vsftp, nfs server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ openvpn
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ quản lý version svn,github server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ owncloud server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ mail server: Zimbra, squirrelmail, ssmtp,postfix
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ phần mềm quản lý dự án: redmine
 • Đặt lịch tự động thực hiện các tác vụ trên hệ thống với crontab
 • Backup & restore toàn bộ hệ thống
 • Quản lý ổ đĩa hệ thống với kỹ thuật LVM
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ mysql replication: master –slave, master-master, cluster
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ sẵn sàng cao với ha proxy cho web server
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ loadbalancing với pound
 • Đồng bộ dữ liệu trên các server với unison
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ nginx proxy public không giới hạn web server với chỉ 1 ip public
 • Cài đặt, cấu hình dịch vụ giám sát hệ thống: nagios, centreon
 • Cấu hình Samba Active Directory Domain Controller
 • Ảo hóa openvz
 • Backup and restore
LỘ TRÌNH THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LPI