Mục tiêu khóa học

Khóa học mới CCNAX 3.0 giúp bạn đạt chứng chỉ quốc tế do hãng sản xuất thiết bị mạng hàng đầu thế giới Cisco cấp. Khóa học là sự kết hợp của 2 nội dung  Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) và Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) được sắp xếp lại thành 1 khóa học.  Học viên sẽ học cách cài đặt, vận hành,cấu hình và thẩm định mạng IPv4 và IPv6 cơ bản, bao gồm cấu hình chuyển mạch LAN, cấu hình một định tuyến IP, kết nối với một mạng WAN và xác định các mối đe dọa bảo mật cơ bản. Khóa học đào tạo những chủ đề chuyên sâu hơn về các bước xử lý sự cố cơ bản trong hệ thống mạng doanh nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Cisco CCNA.

Đối tượng

Khóa học CCNA phù hợp với sinh viên và kỹ sư CNTT hoặc Điện tử viễn thông.

Kiến thức đạt được sau khóa học CCNA

 • Hiểu biết về định tuyến, chuyển mạch, và khắc phục lỗi của hệ thống mạng.
 • Có thể thiết kế, vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung khóa học CCNA

Nội dung khoá học bao gồm 13 module chính:

 • Module 1: Xây dựng hệ thống mạng cơ bản
 • Module 2: Thiết lập kết nối Internet
 • Module 3: Tóm tắt thách thức
 • Module 4: Xây dựng một mạng cỡ vừa
 • Module 5: Giới thiệu địa chỉ IPv6
 • Module 6: Khắc phục sự cố các lỗi cơ bản thường gặp về kết nối
 • Module 7: Triển khai bảo mật thiết bị mạng
 • Module 8: Triển khai giải pháp dựa trên EIGRP
 • Module 9: Tóm tắt thách thức
 • Module 10: Triển khai giải pháp dựa trên OSPF
 • Module 11: Hệ thống mạng Wide Area Networks (WAN)
 • Module 12: Các cơ chế quản lý thiết bị
 • Module 13: Tóm tắt thách thức

Nội dung khóa học được cập nhật theo chương trình chuẩn của Cisco: https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/ccna-exam/exam-topics

Đăng ký học ngay Đăng ký hôm nay được khuyến mại gì?