EVE-NG Toolkit – Kích hoạt EVE-NG Pro 1 Click

EVE – NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation)là một trong các công cụ giả lập (emulator) mạnh nhất hiện nay. Sử dụng EVE, người kỹ sư có thể giả lập được rất nhiều loại thiết bị mạng đang được sử dụng rộng rãi, với nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau: router/switch của Cisco (sử dụng Cisco IOL hoặc IOS trên nền Dynamip Server), thiết bị mạng của Juniper, nhiều loại firewall thông dụng,…

Cách cài đặt

  • Download Files nén bên dưới về giải nén ra (password: nguyenvanlong.me)
  • Dùng XFTP của Xshell hoặc SFTP,… copy files vào /usr/share/eve-ng-toolkit của EVE-NG
  • Sau đó vào chạy lần lượt các lệnh sau

cd /usr/share/evengtoolkit/

Chạy tiếp lệnh

chmod +x evengtoolkit

Sau đó các bạn có thể chạy bash script bằng lệnh

hoặc

Sau đó menu sẽ hiện nên

Link Download